Oiretutka koronaoireiden kartoittamiseen

Oiretutka on hyvä työkalu, jonka avulla voi kartoittaa esimerkiksi koronaoireiden esiintyvyyttä. Kyseinen sivuusto löytyy osoitteesta https://www.oiretutka.fi/

Kyselylomakkeen voi täyttää osoitteessa https://www.oiretutka.fi/survey