Intro

EI NÄIN! …… kyllä hyvejäis tehä, mutta mitäpä sitä ei tekisi, jotta irternetti ei saisi aihetta erilaisiin kaaosteorioihin. :(

Jos niikseen tulee, niin ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta, mutta turhanpäiväsiä juttuja ei tietenkään hyvejää kysellä.

Startx

startx on komento, jolla tavallisena käyttäjänä voi käynnistää X-palvelimen. Näin voidaan joko välttää graafisen kirjautumisohjelman käynnistäminen tai luoda uusi istunto automaattisesti käynnistyvän (tai käynnistyvien) rinnalle.

Itse asiassa startx on skripti (katso bash-skriptaus), joka (muutamien järjestelyiden lisäksi) parsii komentorivin ja kutsuu ohjelmaa xinit sopivilla parametreillä. Startx-skripti ja etenkin xinitin käynnistämät X:n alustusskriptit ovat monimutkaisia ja eroavat jakelusta toiseen, tässä kuitenkin pääpiirteet:

Startx käyttää kahta parametrijoukkoa, jälkimmäinen välitetään X-palvelimelle, edellinen koskee X:n ohella käynnistettäviä ohjelmia. Nämä kaksi erotetaan kahdella tavuviivalla (”–”). Jommankumman tai molemmat voi jättää pois.

Linkit