Digitiimi

Tarvittaessa hyvää korvausta vastaan voin konsultoida tai johtaa erilaisia digitiimejä. Etäkokoukset voidaan järjestää esimerkiksi seuraavien ohjelmien avulla:

– ZOOM
– Meets
– TEAMS
– Whereby
– Skype
– GoToMeeting

Johtamisen apuna voidaan käyttää myös menetelmiä, kuten Foresight, Agile, Scum ja TEAL. Myös erilaisten projektinhallintatyökalukjen, kuten esimerkiksi Trello, käyttö onnistuu tarvittaessa. Myös erilaisten pilviohjelmistojen käyttö (Google ja Microsoft) ja opastus onnistuu tarvittaessa.

Teknisten ja ohjelmistollisten asioiden lisäksi voin opastaa siinä vaikeimmassa asiassa, eli pedakoomisten harjoitusten teossa, eli esiintymisharjoituksissa ja esiintymisjännityksen poistoon liittyvissä harjoituksissa.